English
TÀU CÔNG TÁC
CANO CÔNG TÁC NHỎ
THÔNG SỐ CƠ BẢN
  - Dài             :  4m40.         
  - Rộng          :  1m45.   
  - Cao mạn   :  0m58.       
  - Trọng tải    :  04 - 06 người.
  - Thùng xăng nhựa 25L theo máy.
  - Gắn máy   :  Mercury lái tay 25HP.
  - Tốc độ       :
    + Tối đa nhẹ tải 24 – 27 hải lý/giờ.
    + Tối đa đủ tải 19 – 22 hải lý/giờ.
THÔNG SỐ CƠ BẢN:
  - Dài           :  4m74.   
  - Rộng         :  1m76.       
  - Cao mạn   :  0m54.      
  - Trọng tải   :  06 - 08 người.
  - Thùng xăng nhựa 25L theo máy.
  - Gắn máy   :  Mercury 60HP Seapro 4 thì.
  - Tốc độ       : 
       + Tối đa nhẹ tải 33 – 35 hải lý/giờ.
       + Tối đa đủ tải 30 – 33 hải lý/giờ.
THÔNG SỐ CƠ BẢN: 
  - Dài            :  5m20. 
  - Rộng         :  2m10.
  - Cao mạn  :  0m95.
  - Trọng tải   :  07 – 08 người.
  - Thùng xăng nhôm 70 lít.
  - Gắn máy  :  Mercury 90HP Seapro 4 thì.
  - Tốc độ      : 
       + Tối đa nhẹ tải 35 – 38 hải lý/giờ.
       + Tối đa đủ tải 33 – 35 hải lý/giờ.