English
TÀU CÔNG TÁC
TÀU CÔNG TÁC
THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Dài           :  4m40.                                  
- Ngang     :  2m20.
- Cao          :  0m65.
- Trọng tải  :  08 người.
- Gắn máy  :  Mercury lái tay 50HP 2 thì.
- Tốc độ      : 
     + Tối đa nhẹ tải 29 – 32 hải lý/giờ.
     + Tối đa đủ tải 19 – 22 hải lý/giờ.