English
TÀU ĐẶC CHỦNG
Chữa cháy
THÔNG SỐ CƠ BẢN: 
  - Dài          :  7m50.                                   
  - Rộng       :  2m40.
  - Cao mạn  :  1m00.
  - Trọng tải   :  4-6 người.
  - Thùng xăng nhôm: 100 lít.
  - Gắn máy  :  2 máy Mercury 90HP 4 thì.
  - Tốc độ     : 
     + Tối đa nhẹ tải 30 – 33 hải lý/giờ.
     + Tối đa đủ tải 27 – 30 hải lý/giờ. 
  - Máy chữa cháy : Tohatsu VC82ASE      
THÔNG SỐ CƠ BẢN: 
  - Dài           :  7m50.  
  - Rộng        :  2m00.
  - Cao mạn   :  1m00.
  - Trọng tải   :  4-6 người.
  - Thùng xăng nhôm: 100 lít.
  - Gắn máy   :  2 máy Mercury 60HP 4 thì.
  - Tốc độ      : 
     + Tối đa nhẹ tải 27 – 30 hải lý/giờ.
     + Tối đa đủ tải 25 – 38 hải lý/giờ. 
  - Máy chữa cháy   : Tohatsu VC82ASE