English
DU THUYỀN NHẬP KHẨU
BOATS BAYLINER
Thông số kỹ thuật                  Mỹ                  
Chiều dài tổng thể (LOA)        20 '4 "              
Chiều dài thân tàu                  18 '4 "               
Chùm tia                                 8 '0 "                   
Deadrise                                 20º                      
Dự thảo dự thảo                     2 '10 "                 
Lượng nhiên liệu                    33 gal                   
Công suất người tối đa          số 8                     
Xếp hạng HP tối đa (I / O)      200 HP               
Xếp hạng HP tối đa (OB)        150 HP                
Thông số kỹ thuật
 Chiều dài tổng thể (LOA)          22 '4 "       
Chiều dài thân tàu                    20 '6 "          
Chùm tia                                   8 '0 "          
Deadrise                                    20º              
Dự thảo dự thảo                       2 '10 "         
Lượng nhiên liệu                      33 gal           
Công suất người                      10                 
Xếp hạng HP tối đa (I / O)         200 HP       
Xếp hạng HP tối đa (OB)           200 HP